05.06.2020

Woda dla pracowników – pracodawco, czy wiesz, że jej dostarczenie to Twój obowiązek?

Woda jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania. Kilka godzin pracy - niezależnie od tego, czy jest to standardowe 8 godzin, czy może pół etatu (nie mówiąc już o przypadkach nadgodzin) - bez niej się nie obędzie! Pracodawco, woda dla pracowników musi być dostępna, a Twoim obowiązkiem prawnym jest jej dostarczenie.

Woda stanowi nawet do 75 proc. naszych organizmów, a już niewielki jej ubytek - względem zapotrzebowania danego człowieka - może dać nieprzyjemne objawy. Wspomniane tu zapotrzebowanie zależy od wielu czynników, m.in. płci, ogólnego stanu zdrowia, aktywności fizycznej czy temperatury i wilgotności powietrza, jakie panują dookoła. Generalnie przyjmuje się, że przeciętna osoba powinna wypijać około 2-2,5 litra płynów dziennie, w małych, lecz regularnych porcjach. Trudno zatem, aby będąc w pracy, nie dostarczać sobie płynów - w niektórych przypadkach mogłoby to być wręcz zagrożeniem życia. Mowa nie tylko o osobach pracujących fizycznie, lecz także pracownikach biurowych. Wyobraźmy sobie lato, które jest upalne tak, jak letnie miesiące ostatnich lat - czy jeśli w danym pomieszczeniu nie ma klimatyzacji, da się wytrzymać bez szklanki wody? Byłoby to bardzo niebezpieczne!

Woda dla pracowników zgodnie z prawem

Podstawą jest oczywiście świadomość pracodawcy - woda dla pracowników powinna być dla niego jednym z kluczowych elementów zaopatrzenia. Jeśli jednak zdarzyłaby się osoba, która z różnych względów nie chciałaby spełniać tak podstawowych ludzkich potrzeb, skutecznie przypomni jej o tym prawo.

Woda dla pracowników (czy też inne napoje) muszą być zapewnione niezależnie od tego, na jakich stanowiskach te osoby pracują - dotyczy to zarówno wspomnianych już pracowników fizycznych, jak i biurowych. Bardziej szczegółowe wytyczne w tej kwestii opisuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września z 1997 roku, które odnosi się do spraw ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Paragraf 112 owego aktu prawnego jasno mówi: ,,Pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje (...). Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników”. Co więcej, dokument wyjaśnia też odległość od miejsca, skąd pracownik może wziąć wodę, oraz inne zasady, dotyczące chociażby jej zabezpieczenia. Odrębne przepisy określają zaś szczegółowe wymagania dotyczące zaopatrzenia w napoje pracowników, pracujących w szczególnie uciążliwych warunkach.

Biorąc to wszystko pod uwagę, niewątpliwie dobrym rozwiązaniem jest zapewnienie swojej firmie czy instytucji profesjonalnej dostawy wody, jaką proponuje firma GetFresh - właściciel marki Dar Natury.

Jaka ilość wody dla pracowników jest potrzebna?

Pamiętajmy, poza samą wodą zdatną do picia, pracodawca powinien zapewnić także dostęp do wody przeznaczonej do celów higieniczno-sanitarnych, przeciwpożarowych i gospodarczych. Woda dla pracowników, która jest przeznaczona do celów higienicznych, nie powinna być dostarczana w mniejszej ilości niż ta podana poniżej:

  • 120 l - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi / dziennie na 1 os.;
  • 90 l - przy pracach brudzących i wykonywanych w wysokiej temperaturze / dziennie na 1 os.;
  • 30 l - przy pracach niewymienionych powyżej / dziennie na 1 os.

Dystrybucja tego typu wody może odbywać się zarówno przy pomocy specjalnych dystrybutorów z wodą, jak i dostępu do bieżącej wody z wodociągów.

Woda dla pracowników pociąga za sobą koszta - co warto wiedzieć?

Pracodawco, pamiętaj, że do poniesionych kosztów uzyskania przychodów możesz zaliczyć wydatki, które poniosłeś w związku z zakupem napojów - w tym wody - dla pracowników. Są one traktowane jako świadczenia na ich rzecz, które (jak to zostało wspomniane wcześniej) każdy pracodawca, na podstawie przepisów BHP, ma obowiązek spełnić. Niewątpliwie zatem tego typu wydatki mają związek z prowadzoną działalnością - możemy do nich zaliczyć, m.in. koszty pracodawcy poniesione z tytułu:

  • opłaty za wodę, która jest dostarczana siecią wodociągową,
  • zakupu wody mineralnej i innych napojów,
  • dystrybutora z wodą (np. z firmy Dar Natury).

Oto interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej:

Wydatki ponoszone na zakup wody mineralnej oraz dzierżawę dystrybutora do wody z podajnikiem stanowią koszty uzyskania przychodów - Interpretacja dyrektora IS w Białymstoku z 19 grudnia 2007 r., sygn. PPII/4430-336/RL/07

Troska o pracowników = same korzyści

Woda dla pracowników to tylko jeden z elementów dbania o nich - zarówno o samopoczucie fizyczne, jak i psychiczne. Odwodnienie może wpływać na ogólne osłabienie, które wręcz uniemożliwia pracę, może powodować też bóle głowy oraz trudności w koncentracji. Pracownik, który nie będzie więc pod tym względem zadbany, nie będzie w stanie wykonywać swoich obowiązków na optymalnym poziomie. Co jednak ważniejsze, szybko będzie czuł także narastające zmęczenie, obniżenie nastroju i niechęć do takiego miejsca pracy - nie jest to dobre dla żadnej ze stron!

O czym jeszcze warto w tym kontekście pamiętać? Na pewno o odpowiedniej wilgotności powietrza w pomieszczeniach, w których pracujemy. Jeśli są to biura, warto wstawić odpowiedni czujnik, który pokaże, na jakim poziomie owa wilgotność się znajduje - optymalna dla naszych organizmów waha się w przedziale 45-65 proc. Obniżać ją mogą np. klimatyzacja lub ogrzewanie, czyli standardowe wyposażenie większości biur. Jeśli finalnie poziom będzie zbyt niski, o wiele łatwiej może dochodzić do różnego rodzaju infekcji dróg oddechowych. Pracownicy mogą mierzyć się wtedy z chrypką i bólem gardła, a także np. z częstym poczuciem wysychania spojówek - zwłaszcza jeśli pracują przed komputerem. Warto wtedy zainwestować w nawilżacze powietrza lub postawić na ,,domowe” sposoby dbania o odpowiednią wilgotność.

Woda dla pracowników? Jak widać, warto dbać o nią na różne sposoby. To w końcu podstawowa ludzka potrzeba - niech jej spełnianie będzie więc oczywistością, a nie przykrym obowiązkiem.

Źródła:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971290844/O/D19970844.pdf

darnatury.pl/pracodawco-czy-wiesz-ze-masz-obowiazek-zapewnic-wode-dla-swoich-pracownikow-zamow-dystrybutor-do/